Yêu Cầu Chủ Động Phát Triển Tư Duy Khoa Học Đối Với Học Viên

Yeu Cau Chu Dong Phat Trien Tu Duy Khoa Hoc Doi Voi Hoc Vien B

YÊU CẦU CHỦ ĐỘNG PHÁT TRIỂN TƯ DUY KHOA HỌC ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Requirements to actively develop scientific thinking for Students/Learners

>> Dành cho các em muốn trở thành nhà HSE chuyên nghiệp, nghiêm túc với nghề HSE…!!! (For students who want to become professional HSE experts, serious about the HSE profession…!!!)

Trong qua trình học, khi xem tài liệu tham khảo (mọi loại hình khác nhau: clips, bài giảng, chia sẻ trên mạng xã hội, văn bản pháp lý, sách, tạp chí …) – During the learning process, when viewing reference materials (all different types: clips, lectures, shared on social networks, legal documents, books, magazines…)

– Các em đừng nên dễ dàng chấp nhận mọi thông tin theo kiểu học từ chương, nhồi nhé kiến thức (?); – You should not easily accept all information in the style of learning from a chapter or cramming in knowledge (?);

– Các em phải tập thói quen chủ động động não, phân tích, chọn lọc, phản xạ nhanh theo chuỗi hoạt động – You must practice the habit of proactively brainstorming, analyzing, selecting, and reacting quickly in a series of activities:

(1) → (2) → (3) → (4) → (5) → (6)…. and more (!?!)…

Yeu Cau Chu Dong Phat Trien Tu Duy Khoa Hoc Doi Voi Hoc Vien

Các em có hiểu vì sao (?)… Do you understand why…(?)

BkHSE, 19/09/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *