CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO

BÁCH KHOA HSE

Công ty TNHH Tư vấn, Đào tạo Bách Khoa HSE (BKHSE Co., Ltd), viết gọn là BkHSE, mã số doanh nghiệp 0315884169, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 26/4/2023; được chuyển đổi từ Công ty Cổ phần  Tư vấn, Đào tạo và Phát triển Tri thức Bachkhoa-HSE,  đăng ký lần đầu ngày  05/09/2019).

Xem thêm

SỰ KHÁC BIỆT NỀN TẢNG từ BkHSE & HSE-SPED

BkHSE tập trung nâng cao thực lực chất lượng con người với 5Ts (Tâm, Tầm, Tri, Thực, Tín) dưới khuôn khổ Pháp luật và Luật Nhân-Quả (mọi cá nhân, mọi vị trí, mọi công việc trong DN) → những sự khác biệt cơ bản trong hoạt động của BkHSE, tạo nên nền tảng để xây dựng nên các giá trị cốt lõi, hướng đến sự phát triển bền vững cho khách hàng (bản thân cá nhân người học và doanh nghiệp mà họ phục vụ):

Z4838188986767 0434d51aea51ca4809e647369c21e01c

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC & DỊCH VỤ

Z4855247991449 F854bd2047d1cc4808694ae360bca97b

giới thiệu

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP - HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA GIẢNG VIÊN