Z4841553603188 B08816a7c03cfc95000c753ee4a04a58

  • Tên gọi chi tiết các khóa học cụ thể được trình bày bên dưới (Bảng L – Z).
  • Nội dung chi tiết từng khóa học cụ thể sẽ được cập nhật và trình bày ở các LINK đính kèm…
  • Giấy chứng nhận sau các khóa học này (L – Z): học viên sẽ được nhận GCN do Học viện HSE-SPED cấp, phù hợp theo quy định pháp luật và theo nội dung từng khóa học (có thông tin về giảng viên trực tiếp giảng dạy & đại diện pháp nhân công ty)

Các khoá đào tạo  Kỹ năng sống, làm việc LWS  gồm các modules cụ thể (O1 – O4):

  • O1- Kỹ năng cơ bản dành cho học sinh (từ mầm non đến trung học)
  • O2- Kỹ năng làm việc hiệu quả dành cho người đi làm
  • O3- Kỹ năng phát triển cá nhân dành cho người đi làm
  • O4- Kỹ năng sinh tồn (sống an toàn & ứng phó sự cố hiệu quả) dành cho mọi người