PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HSE CHẤT LƯỢNG CAO – ĐHBK, ĐHQG TP.HCM – 12/2023

Z4951007897440 B2631e825650df5d2ba1fee77ea2a09f

Chia sẻ từ đồng nghiệp ĐHBK: 

PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHUYÊN NGÀNH HSE (SỨC KHOẺ, AN TOÀN, MÔI TRƯỜNG) – THUỘC NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (ĐHBK, ĐHQG TPHCM)

Kính chào Quý Cơ quan, Doanh nghiệp/ Cơ sở Đào tạo/ Nhà Khoa học/ Cán bộ giảng dạy/ Cựu Sinh viên!

Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp. HCM đang triển khai mở Chuyên ngành Sức khoẻ, An toàn, Môi trường (HSE) thuộc ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Mã ngành: 7850101).

Để xây dựng CTĐT Chuyên ngành HSE phù hợp, nhà Trường triển khai khảo sát và xin ý kiến của Quý Cơ quan, Doanh nghiệp/ Cơ sở Đào tạo/ Nhà Khoa học/ Cán bộ giảng dạy/ Cựu Sinh viên về nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực Sức khoẻ, An toàn, Môi trường.

Dữ liệu khảo sát là thông tin quý giá để Nhà trường xác định nhu cầu để thiết kế Chương trình Đào tạo phù hợp với yêu cầu xã hội và đáp ứng nhu cầu của các Cơ quan, Doanh nghiệp trong thời gian tới.

Nhà trường mong đợi Quý Cơ quan, Doanh nghiệp/ Cơ sở Đào tạo/ Nhà Khoa học/ Cán bộ giảng dạy/ Cựu Sinh viên hợp tác cho ý kiến vào Phiếu khảo sát và gửi về cho Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp. HCM (theo thông tin liên hệ bên dưới) trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!
……………………………………………………..

>>> NỘI DUNG XIN Ý KIẾN về nhu cầu nguồn nhân lực của Chuyên ngành HSE – Mục đích mở chuyên ngành HSE:
1- Chuyên ngành HSE thuộc ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đào tạo các kiến thức tổng hợp về An toàn, Sức khỏe, Môi trường phù hợp với nhu cầu thực tiễn của xã hội:
…a- Rất cần thiết
…b- Cần thiết
…c- Không cần thiết

2/ Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng có kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm trong hoạt động tư vấn, quản lý và triển khai các giải pháp về HSE, thực hiện quản lý và huấn luyện nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người lao động và tài sản cho doanh nghiệp cũng như bảo vệ môi trường một cách bền vững:
…a- Rất cần thiết
…b- Cần thiết
…c- Không cần thiết

3/ Nguồn nhân lực chuyên ngành HSE được đào tạo tại Trường sẽ đáp ứng được các nhu cầu cho xã hội về việc đánh giá, thiết kế và vận hành hệ thống HSE cho các cơ quan, doanh nghiệp hoặc để trở thành các doanh nhân, cán bộ cơ quan nhà nước, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu trong và ngoài nước.
…a- Rất cần thiết
…b- Cần thiết
…c- Không cần thiết

4/ Đề xuất khác (ý kiến bổ sung từ các bạn): ……………………………………………….……………………………………………………

>> MỜI CÁC BẠN COMMENT TRẢ LỜI BÊN DƯỚI THEO HƯỚNG DẪN, Ví dụ:
Câu 1/… a (hay b, hay c)
Câu 2/… a (hay b, hay c)
Câu 3/… a (hay b, hay c)
Câu 4/…ý kiến…abcabc…..

TRÂN TRỌNG CÁM ƠN…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *