DỊCH VỤ TƯ VẤN

1/ CÔNG VIỆC & TIÊU CHÍ: 

 • Tư vấn theo yêu cầu cụ thể, chi tiết… từ khách hàng (cá nhân và doanh nghiệp);
 • Tư vấn theo chuẩn khoa học, nhân văn, thực tế, tuân thủ – theo hướng giải quyết hiệu quả vấn đề hiện tại/thực tế & hướng về tương lai phát triển bền vững cho khách hàng (cá nhân và doanh nghiệp);
 • Tư vấn miễn phí (tùy công việc cụ thể);
 • Tư vấn có phí phù hợp (tùy công việc cụ thể). 

2/ CÁC LĨNH VỰC TƯ VẤN TỪ HSE-SPED

Tư vấn CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 1. Tư vấn chuyên môn về HSE (Sức khỏe, An toàn, Môi trường)
 2. Tư vấn chuyên môn về An toàn vệ sinh lao động, An toàn Hóa chất;
 3. Tư vấn chuyên môn về Quản lý môi trường cho doanh nghiệp và địa phương;
 4. Tư vấn chuyên môn về Công nghệ da giày và các Sản phẩm da;
 5. Tư vấn chuyên môn về Công nghệ hóa học các ngành liên quan;
 6. Tư vấn chuyên môn về Ứng dụng tiêu chuẩn ISO vào thực tếl
 7. Tư vấn Quản lý An toàn vệ sinh lao động trong tổ chức, doanh nghiệp;
 8. Tư vấn Định hướng nghề nghiệp & Phát triển bản thân… 

Tư vấn “PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP”

 1. Tư vấn Tái cấu trúc công ty;
 2. Tư vấn Chiến lược doanh nghiệp;
 3. Tư vấn Tài chính doanh nghiệp;
 4. Tư vấn Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp;
 5. Tư vấn Đánh giá Rủi ro cho doanh nghiệp theo chuẩn HRSC;
 6. Tư vấn Đánh giá lại & xây dựng hệ thống HSE cho doanh nghiệp;
 7. Tư vấn Quản lý hệ thống HSE (Sức khỏe, An toàn, Môi trường);
 8. Tư vấn Văn hóa an toàn và Phát triển bền vững cho DN…

… tiếp tục cập nhật chi tiết cụ thể – theo yêu cầu thực tế từ cá nhân và doanh nghiệp…