BKHSE & thông điệp cuộc sống

Bkhse Thong Diep Cuoc Song

BKHSE & thông điệp cuộc sống (BkHSE & message of life)

 1/ HSE (Health, Safety, Environment – Sức khỏe, An toàn, Môi trường) là “Nền móng” cần thực sự vững chắc để xây dựng nên “Ngôi nhà Văn hóa Doanh nghiệp…:

 • Hướng đến ”Lợi nhuận sạch” & “Phát triển bền vững” cho Doanh nghiệp chân chính;
 • Dựa trên cơ sở “Sức khỏe nghề nghiệp & Môi trường làm việc An toàn, Thân thiện”
 • Hướng đến đảm bảo “An toàn nơi làm việc, Thu nhập tốt, Công việc ổn định” cho mọi người lao động ở mọi vị trí, mọi lĩnh vực;

2/ HSE là ngành học đặc biệt về “Con người – Công việc”, về “Sống – Chết”…!

 • Vì mọi Tai họa, rủi ro, sự cố bất ngờ có thể xảy ra bất cứ nơi nào, đối với bất cứ ai, vào bất cứ thời điểm nào…
 • Nên không cho phép mọi người trong cộng đồng, đặc biệt là các Nhân sự HSE học tập chủ quan, mơ hồ về kiến thức dẫn đến không biết cách nhận dạng mối nguy hay nhận dạng sai lầm…
 • Dẫn đến đánh giá sai lầm & đưa ra những giải pháp sai lầm…
 • Mà con người & nhân sự HSE không được phép sai lầm vì không có cơ hội sửa sai…
 • Khi để xảy ra sự cố, tai nạn với hậu quả nghiêm trọng về con người, tài sản… cho bản thân, gia đình, cộng đồng & doanh nghiệp.

20231007 Thongdiepcs 1

3/ Thực tế những tai nạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra hàng ngày trong cuộc sống & sản xuất

 • Gây thiệt hại rất lớn con người &tài sản trong cộng đồng & doanh nghiệp !
 • Các doanh nghiệp, các nhân sự làm công tác an toàn hay HSE, các bạn học viên & cộng đồng người dân rất cần phải nhanh chóng “thay đổi nhận thức một cách tích cực” và cần “thông hiểu những tri thức về an toàn, về HSE thật khoa học, nghiêm túc”…
 • Cần rèn luyện những “kỹ năng cần thiết về an toàn / HSE”…
 • Giúp “phòng giảm sự cố hiệu quả hơn,
 • Tăng độ an toàn hơn trong sinh hoạt và sản xuất công nghiệp”,
 • Hướng đến một “cuộc sống & sản xuất an toàn”,
 • Vì cuộc sống của “bản thân, gia đình, cộng đồng & doanh nghiệp”.

4/ Đừng nên đợi đến ngày mai, nếu hôm nay chúng ta có thể làm được…!

 • Hãy thay đổi nhận thức & thông hiểu nghiêm túc hơn về HSE ngay;
 • Để bản thân học viên, người dân, gia đình, cộng đồng có “cuộc sống an toàn hơn,
 • Để mọi người làm việc có “sức khỏe tốt hơn, có công việc ổn định hơn”.
 • Để doanh nghiệp có “lợi nhuận sạch & nhiều cơ hội phát triển lâu dài hơn, bền vững hơn… !”

20231007 Thongdiepcs 2

HDXBao (BkHSE, edited 07/10/2023) 

………………………………….

Nguồn: FB BHDX (18/4/2016). Chia sẻ từ BachKhoa-HSE. https://www.facebook.com/photo?fbid=1527612744213443&set=a.1503222613319123

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *